Hoe interessant is een bootverzekering afsluiten nu echt?

Wanneer je een auto aankoopt weet je meteen dat er in Nederland sprake is van een geldende verzekeringsplicht voor dit type voertuig. Voor elke auto die in het Nederlandse verkeer wordt gebracht geldt dan ook in de praktijk dat er minstens een WA-verzekering voor dient te worden afgesloten. Een ander verhaal is het wanneer je ervoor hebt gekozen om een boot te kopen. Voor het afsluiten van een bootverzekering geldt op moment van schrijven nog geen verplichting. Toch kunnen we in de praktijk concluderen dat het merendeel van de eigenaars van een boot er wel degelijk voor kiezen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Ben jij benieuwd waarom dat zo is? Dan moet je zeker en vast verder blijven lezen.

Wat is een bootverzekering?

Vergelijkbaar met wat de autoverzekering is voor auto’s is de bootverzekering voor boten. Op het moment dat je investeert in het kopen van een mooie boot spreekt het voor zich dat er daar bepaalde niet onaanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn. Indien je niet over een verzekering beschikt heeft dit in de praktijk als gevolg dat je altijd zelf moet opdraaien voor alle kosten die er aan de boot ontstaan. Dat is helemaal niet interessant. Het spreekt immers voor zich dat dergelijke kosten in de praktijk al snel behoorlijk kunnen oplopen. Het afsluiten van een verzekering maakt dat de verzekeraar altijd een significant gedeelte van de kosten voor diens rekening neemt.

Hoe kan je een bootverzekering afsluiten?

Eveneens vergelijkbaar met de autoverzekering of de andere bestaande verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen is het feit dat je de bootverzekering op drie verschillende manieren kan afsluiten. De meest eenvoudige en bijgevolg tevens ook uiteraard de meest voordelige keuze die je kan maken is deze voor de WA-verzekering. Indien je dit type van verzekering voor je boot gaat afsluiten dien je er wel rekening mee te houden dat je enkel en alleen kan rekenen op schade die wordt gedekt aan derden. Wanneer jij dus in aanvaring komt met een andere boot en de veroorzaakte schuld jou ten laste wordt gelegd zal jouw WA-verzekering daarin tussenkomen.

Bovenstaande is natuurlijk wel interessant, alleen heeft het afsluiten van dit type bootverzekering dus wel als vervelend gevolg dat je nooit bent gedekt tegen ook maar eender welke vorm van schade welke ontstaat aan jouw eigen boot. Wil je dat wel graag hebben? Dan zal je niets anders kunnen dan te kijken in de richting van de WA+ beperkte of de WA+ volledige cascoverzekeringen.

Hoe interessant is het afsluiten van een bootverzekering?

Het feit dat een bootverzekering afsluiten op het ogenblik dat deze tekst wordt geschreven in Nederland niet wettelijk verplicht is zorgt ervoor dat heel wat mensen zich de vraag stellen of ze dit nu wel of niet zouden moeten doen. Eerder op deze pagina hebben we reeds aangehaald dat het van cruciaal belang is om er rekening mee te houden dat een boot een significante waarde vertegenwoordigt. Dit heeft als gevolg dat het afsluiten van een bootverzekering altijd zeker aan te raden is. Dit niet in het minst omdat de verzekeringspremie in de praktijk best wel meevalt.

Je dient er naast bovenstaande ook rekening mee te houden dat houder zijn van een bootverzekering wel degelijk in bepaalde landen een vereiste is. Dit geldt ook zeker niet alleen maar voor landen die ver weg zijn gelegen. Ook heel wat populaire vakantielanden hebben een dergelijke verplichting ingevoerd. Wat dit betreft kan je denken aan landen zoals bijvoorbeeld:

  • Italië;
  • Spanje;
  • Griekenland;
  • Kroatië;

Ben je dus van plan om naar één van deze landen af te reizen met je eigen boot? Dan zal je er rekening mee moeten houden dat je wel degelijk houder dient te zijn van een dergelijke verzekering. De verplichting die hier geldt, geldt dan ook zeker niet uitsluitend voor de lokale inwoners alleen.

Besparen op je bootverzekering? Dat kan met deze tips!

In principe hoef je in de praktijk helemaal niet te vrezen voor een zeer hoog prijskaartje bij het afsluiten van een bootverzekering, integendeel. Het is namelijk in de praktijk zo dat de premie die hiervoor moet worden betaald best wel goed meevalt. Dit gezegd hebbende is het niet meer dan logisch dat mensen graag hun bootverzekeringspremie nog meer zullen willen drukken. Ben jij ook benieuwd naar hoe dat nu precies in de praktijk in z’n werk kan gaan? Lees dan vooral verder!

Tip 1: Je bootverzekering vergelijken is altijd een goed idee

Wil je besparen op de kosten van de bootverzekering? Dan zal je er in de praktijk eigenlijk niet van onderuit kunnen om een vergelijking uit te voeren. Deze verzekering wordt tegenwoordig best door een aantal verschillende verzekeraars aangeboden wat als gevolg heeft dat er verzekeringen vergelijken toch wel sprake kan zijn van een niet onaanzienlijk verschil in prijs. Dit bovendien terwijl je wel gewoon op (nagenoeg) dezelfde voorwaarden kan rekenen. In ieder geval, wanneer je graag wil besparen op de bootverzekeringspremie die je moet betalen is vergelijken dus zeker interessant.

Tip 2: Let goed op het geldende eigen risico

Voor nagenoeg elke bootverzekering op de markt geldt dat er rekening moet worden gehouden met het betalen van een bepaald eigen risico. Standaard is dat eigen risico eigenlijk vrij bescheiden. Je zou er in de praktijk evenwel als (toekomstige) verzekeringnemer voor kunnen kiezen om deze bereidwillig op te trekken. Op die manier zal je weliswaar wat meer zelf moeten betalen wanneer er zich een schadegeval voordoet, maar anderzijds zal je ook kunnen rekenen op een significant lager uitvallende periodieke verzekeringspremie. Zo kan je in de praktijk toch best wel wat besparen.

Tip 3: Hou rekening met het daadwerkelijk vereiste vaargebied

Tot slot moet je ook altijd rekening houden met het type vaargebied waarvoor je kiest in je bootverzekering. Standaard is het namelijk zo dat heel wat bootverzekeringen uitsluitend rekening houden met Nederland als vaargebied. Dat is uiteraard de meest voordelige optie. Dit gezegd hebbende is uitsluitend de beschikking hebben over dit type vaargebied niet voor iedereen even interessant. Wat namelijk bijvoorbeeld wanneer je vaak met je boot naar het buitenland op vakantie trekt? Hoe dan ook, hoe uitgebreider het vaargebied, hoe hoger de kosten zullen komen te liggen.